Akce

Peripetie

Z Impro Wiki

Fáze příběhu
  1. Expozice
  2. Kolize
  3. Krize
  4. Peripetie
  5. Katarze

Peripetie je fáze příběhu, ve které hlavní postavy po dlouhé krizi nacházejí možnosti řešení. V této fázi může dojít u postav k takzvanému "change of heart"[1].

Průběh

V této fázi příběh nabízí hlavním postavám způsoby, jak se dostat z krize, čímž je zároveň definována podoba katarze celého příběhu. Mělo by dojít k urovnání všech příběhových referencí a přípravě k rozuzlení celého děje. Hlavní postava se dostává informace, rekvizity nebo které chyběly k vyřešení problému.

Pro diváka je v této fázi důležitá změna v myšlení nebo chování hlavních postav, které k nabídnutým řešením zaujmou nějaký postoj.

Běžné chyby

Klasické chyby postav, jako nedůvěryhodnost role nebo nespojení informací dohromady, dokáží anulovat tuto fázi.

Reference

  1. Anglická fráze přeložitelná jako fundamentální změna názoru