Akce

Střih

Z Impro Wiki

Verze z 4. 3. 2015, 21:54, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Střih ...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Cítí li některý z hráčů, že je nutné děj někam více posunout, obvykle tak činí nahlas pronesenou scénickou poznámkou - např. O hodinu později na letišti. nebo Ukažme si, jak se kdysi seznámili.

V longformách je množství používaných uznávaných metod, kterými lze ukončit scénu, podstatně širší. Jedná se např. o:

  • scénická poznámka
  • monolog postavy
  • mazání scény rychlým průchodem před ostatními hráči
  • opakování pohybu
  • opakování repliky
  • rozehrátí nové scény bez kontaktování ostatních hráčů

Další změny scény může iniciovat osvětlovač či hudebník.