Akce

Kolize

Z Impro Wiki

Fáze příběhu
  1. Expozice
  2. Kolize
  3. Krize
  4. Peripetie
  5. Katarze

Kolize je fáze příběhu, při které dochází k zařazení problému, konfliktu nebo rozporu do hlavní příběhové linky. Cílem kolize je vyvolání napětí a určení, kterým směrem se celý příběh bude dále vyvíjet. Předpokladem pro funkční kolizi je definování postav.[1]

Běžné chyby

Okamžité řešení

V krátkých formách by se nemělo stát, že se v příběhu objeví problém a okamžitě se vyřeší, protože takový problém nemá žádnou příběhovou hodnotu. Výsledkem okamžitého řešení je ztráta 20 vteřin, protože se v kolizi musí pokračovat, dokud se nějaký konflikt nebo problém nenajde. V delších improvizačních formách to smysl má, protože je zajímavá a příběhově hodnotná reakce postav na problém, který se řeší sám.

Povrchní konflikt

Po kolizi zpravidla přichází další fáze příběhu, kde se s problémem, což je výstup kolize, nějakým způsobem pracuje. Pokud nemá problém nalezený v této fázi nějakou hloubku, může se stát, že další fáze příběhu budou působit povrchně. Způsobů, jak nastavit "hloubku" je více a mohou se kombinovat:

  • Problém by neměl nepřesahovat žánr příběhu
  • Postavy by měly mít citovou vazbu k problému, "stává se to osobním"
  • Problém se dotýká přímo publika - například situace, kterou divák řeší nebo řešil
Stránka potřebuje úpravy.
Najdi si pár minut a pomoz prosím ImproWiki. Obsah píší dobrovolníci.
Některý z předchozích autorů má k tomuto článku následující připomínku:
Pomozte prosím doplnit další způsoby, jak postavám pořádně okořenit problém

Reference

  1. Postavy se definují obvykle v expozici.

Externí odkazy

  • Konflikt na české wikipedii (pro inspiraci při hledání konfliktů)