Ready Go

Z ImproWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cvičení Ready Go je dobré pro procvičování poslouchání svých spoluhráčů a současně na pohyb.

Průběh cvičení

Hráči stojí v řadě vedle sebe. První hráč začne vyprávět nějaký příběh na téma, nebo může třeba vyprávět svůj denní zážitek a snaží se u toho výrazně gestikulovat a pohybovat. Ostatní hráči poslouchají a sledují co dělá. Hlavně druhý hráč, který musí být připraven. Třetí hráč totiž může kdykoli během vyprávění 1. hráče říci Ready!, což je povel pro 2. hráče a ten musí co nejvěrněji kopírovat pohyby prvního hráče. Takto se chvíli pokračuje, aby se druhý hráč naladil na prvního, současně musí dávat pozor na to, co první hráč vypráví, protože třetí hráč může opět kdykoli říci Go! V tuto chvíli přebírá vyprávění druhý hráč a současně své vyprávění doprovází svými pohyby. První hráč odchází a může zbytek cvičení sledovat. Roli třetího hráče, který dával povely se posouvá na dalšího v řadě. Takto se vystřídají všichni hráči. Poslední hráč příběh uzavírá a povely mu udílí první hráč nebo trenér.

Příběh by měl být kontinuální a zachovává se pohlaví prvního hráče. Pokud tedy začala vyprávět žena i mužští hráči pokračují ve vyprávění v ženském rodě.