Akce

Poslední věta

Z Impro Wiki

Kategorie Poslední věta

Počet hráčů dvojice (2 a více)
Doba trvání do nalezení pointy, 5-10 minut
Téma/Askfor Téma a prostředí


Každá dvojice sehraje scénku ve svém prostředí, MC mezi prostředími/dvojicemi přepíná.


Průběh

MC od diváků vybere prostředí pro každou dvojici. Rozehrává se scénka, dokud nedojde k přepnutí. Scénka v dalším prostředí začíná poslední větou z předchozího. Po přepnutí prostředí by poslední věta měla zaznít od MC spolu s prostředím.

Varianty

  • Závěr se hledá pouze v jednom prostředí
  • Všechny dvojice si najdou závěr

Běžné chyby

  • Zapomenutí první věty
  • MC přepíná na úkor příběhu ve scénkách

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=jgs9lYrC_nU