Akce

Počítání do 20

Z Impro Wiki

Účastníci cvičení stojí v kruhu zády k sobě. Mají za úkol jako skupina napočítat do dvaceti. Každý kdo řekne číslo, musí v ten samý okamžik udělat krok vpřed. Pokud promluví víc než jeden naráz, všichni se vrací do výchozí pozice a začínají znovu.