Motel

Z ImproWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V malém motelu uprostřed Ameriky je pokoj, který má zvláštní genius loci.

Scéna

Na scéně stojí např. židle, noční stolek, věšák a postel, ideálně stylově odpovídající ošuntělému hotýlku kdesi v Americe.

AskFor

Od diváků se vyžádá jedno slovo. Všech 6 hráčů začnou "uklízet" scénu, urovnávat, oprašovat apod., s opakováním tohoto klíčového slova, nakonec na scéně zůstávají jen dva hráči, kteří začínají prvním výstupem prvního dějství. Každý hráč si drží postavu a dvojici po celé představení.

Dějství

Každé dějství se sestává ze tří výstupů, výstup končí hráči na stranách novým "uklízením" scény - jejím návratem do původního stavu.

Mezihra

Po skončení prvního a druhého dějství postupně předstoupí z každé dvojice jedna postava a sdělí divákům v monologu nějaké tajemství, které ten druhý nezná.

Konec

Po skončení 3. dějství a úklidu scény hráči scénu neopouští, předstupují dopředu, na klaněčku.



Tento formát vycházející z Harolda vyvinul Jstar Atlanta