Emoce

Z ImproWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Emoce jsou procesy vykládané jako subjektivní zážitky libosti a nelibosti provázané fyziologickými změnami, motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy s různě velkou aktivností a vztahují se vůči něčemu konkrétnímu. Tyto prvky vidíme u ostatních na první pohled, známe je, protože sami pořád prožíváme různé stavy emocí.

A stejně tak i každá postava na jevišti musí vyjadřovat nějakou emoci, aby byla uvěřitelná, pokud zrovna hlavním hrdinou není robot a i ten teoreticky může něco cítit. Často se stává, že hráč ukazuje na jevišti spíše svoje rozpoložení než psychický stav své postavy. Pokud se mu daří přijít v uvědomělém emočním stavu, je často omezený na základní emoce, jako je radost, smutek, vztek, strach, znechucení. Přitom škála našich emocí je daleko širší.

Pokud pracujeme v improvizačních cvičení s emocemi, je dobré vědět:

 • emoce má nějaký důvod
 • u hraní extrémních emocí je důležité, aby hráči ovládali neutrální stav a uměli stavy přepínat
 • k hraní emocí můžeme jít přes fyzické napětí, gesta, mimiku apod.
 • sledovat pravidelné dýchání, aby nedocházelo u hráčů k hyperventilaci nebo hypoventilaci

Existují různě dlouhé seznamy, a je otázka co všechno můžeme považovat za emoci. Důležitým parametrem je však to, že emoce má nějakou intenzitu, je časově omezená a je vůči něčemu zaměřena.

Seznam emocí

Vybrané jsou převážně ty emoce, které se snadno interpretují na scéně:

 • Afektovaně
 • Bázlivě
 • Blouznivě
 • Bojácně
 • Bojovně
 • Bolestivě
 • Bouřlivě
 • Citlivě
 • Živě
 • Děsivě
 • Divoce
 • Dotčeně
 • Drsně
 • Drze
 • Důstojně
 • Energicky
 • Chladně
 • Intimně
 • Jásavě
 • Láskyplně
 • Lhostejně
 • Mazlivě
 • Milostně
 • Nadšeně
 • Napjatě
 • Nedůvěřivě
 • Nerozhodně
 • Nedůvěřivě
 • Pobouřeně
 • Pokorně
 • Procítěně
 • Přísně
 • Radostně
 • Rezignovaně
 • Rozčileně
 • Roztomile
 • Rozlobeně
 • Sebejistě
 • Sladce
 • Snivě
 • Starostlivě
 • Stydlivě
 • Svěže
 • Štítivě
 • Toužebně
 • Trapně
 • Unaveně
 • Uraženě
 • Vítězně
 • Výbušně
 • Vztekle
 • Zahanbeně
 • Zamilovaně
 • Zatvrzele
 • Zle
 • Zlobně
 • Znepokojeně

Externí odkazy