Akce

Armando

Z Impro Wiki

Tato longforma, zpravidla se hraje dvacet až čtyřicet minut.

Jeden z hráčů získává titul Armando. Hráč je na jevišti sám za sebe, nehraje žádnou roli. Přichází na scénu a žádá od diváků nějaké téma, větu, otázku, cokoliv o co požádá. Na základě námětu od diváků vypráví pravdivý monolog ze svého života - příběh, postřeh apod.

Pro ostatní hráče je tento monolog inspirací pro rozehrání několika různých scének - příběhů. Scénku zpravidla rozehrávají 2 hráči, ale může se zapojit více lidí.

Hráči mohou zastávat v různých scénkách různé role, mohou zahrát jednu postavu ve více scénkách, důležité je udržet logiku rozehraných příběhů. Cyklus Armandův monolog/scény jím inspirované se může několikrát opakovat.

Edity mezi scénky zpravidla zajištuje jeden hráč, který i rozehrává scénku následující. Edit vznikne tím, že hráč viditelně přeběhne jeviště bez očního kontaktu s ostatním hráči.