Akce

Počítání do 20

Z Impro Wiki

Verze z 20. 10. 2018, 17:09, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Účastníci cvičení stojí v kruhu zády k sobě. Mají za úkol jako skupina napočítat do dvaceti. Každý kdo řekne číslo, musí v ten samý ok…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Účastníci cvičení stojí v kruhu zády k sobě. Mají za úkol jako skupina napočítat do dvaceti. Každý kdo řekne číslo, musí v ten samý okamžik udělat krok vpřed. Pokud promluví víc než jeden naráz, všichni se vrací do výchozí pozice a začínají znovu.