Akce

Filmové žánry

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:28, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Filmové žánry

Počet hráčů 2 + 2n
Doba trvání neomezený, 5 - 15 minut
Téma/Askfor Téma, několik existujících filmových a divadelních žánrů


Hráči v této kategorii předvedou krátké scénky podle zvoleného žánru.


Průběh

Začíná se volně - bez žánru, dvojice spolu začne scénku na dané téma. MC přepíná žánry ze seznamu, který má zapamatovaný nebo napsaný. V každém žánru se zahraje krátká scénka a vše co se odehrálo se přelévá do dalšího žánru. Ostatní hráči mohou naskakovat jako rekvizity a vedlejší postavy. Vedlejší postavy by měly po změně žánru opustit scénu.

Na zápasech se obvykle vystřídají všichni hráči v dvojicích. MC dává povel ke střídání.

Varianty

  • Není žádná výchozí dvojice a postavy volně přicházejí a odcházejí

Běžné chyby

  • Běžné chyby, které se vyskytují v žánrech
  • Vedlejší postavy upozadí hlavní dvojici
  • MC nerespektuje žánry navržené diváky

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=EZ4a3WVnyUw