Akce

Změna

Z Impro Wiki

Verze z 20. 1. 2016, 13:44, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (min.)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Změna

Počet hráčů 2
Doba trvání 2 min
Téma/Askfor Téma


V kategorii Změna, občas nazývané Jinak hrají hráči volnou improvizaci na téma, ale často se v ní mění repliky a pohyby na povel MC.


Průběh

Kdykoli v průběhu improvizace může od MC zaznít povel "změna" nebo "jinak". Hráč, který mluvil poslední musí změnit svoji repliku včetně pohybu, kterým ji doprovodil. Pokud není MC ani s druhou variantou spokojen, může povel opakovat, ale nemělo by to být na úkor improvizace.

Varianty

  • MC má k dispozici dva povely: Jinak = změna poslední repliky, Jiný pohyb = změna posledního pohybu
  • Může se zapojit více hráčů

Běžné chyby

  • Hráči se zablokují po změně a přestanou se hýbat
  • Hráči mění příliš málo. (Rád bych koupil máslo. Změna. Rád bych koupil margarín. Změna. Rád bych koupil chleba.)

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=i4CxNJxXFgU