Akce

Zemři

Z Impro Wiki

Kategorie Zemři

Počet hráčů 3 - 20
Doba trvání do vyčerpání
Téma/Askfor Téma

Viděli jste někdy chobotnici vyprávět příběh?

Průběh

Hrají obvykle všichni hráči na place a na tuto improvizaci si stoupnou do řady za sebe čelem k divákům. Vždy ten, kdo je v řadě první (nejblíž divákům), tak vypráví poutavý příběh na zadané téma. Dělá u toho výrazná gesta a pohyby, využívá celou šířku jeviště a ostatní jeho pohyby přesně napodobují. Kdykoliv může kterýkoliv z hráčů (kromě toho prvního) zakřičet “zemři” a tím přesunou prvního hráče na konec řady a jeho místo a také vyprávění přebírá ten hned za ním.

Tipy

  • Někdy je vtipné, když se “zemři” řve často a někteří hráči se tak třeba ani nedostanou k vyprávění.