Akce

Zemři

Z Impro Wiki

Verze z 15. 9. 2017, 14:32, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Kategorie |tema=Téma |hraci=3 - 20 |cas=do vyčerpání}} Viděli jste někdy chobotnici vyprávět příběh? == Průběh == Hrají obvykle všichni…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Zemři

Počet hráčů 3 - 20
Doba trvání do vyčerpání
Téma/Askfor Téma

Viděli jste někdy chobotnici vyprávět příběh?

Průběh

Hrají obvykle všichni hráči na place a na tuto improvizaci si stoupnou do řady za sebe čelem k divákům. Vždy ten, kdo je v řadě první (nejblíž divákům), tak vypráví poutavý příběh na zadané téma. Dělá u toho výrazná gesta a pohyby, využívá celou šířku jeviště a ostatní jeho pohyby přesně napodobují. Kdykoliv může kterýkoliv z hráčů (kromě toho prvního) zakřičet “zemři” a tím přesunou prvního hráče na konec řady a jeho místo a také vyprávění přebírá ten hned za ním.

Tipy

  • Někdy je vtipné, když se “zemři” řve často a někteří hráči se tak třeba ani nedostanou k vyprávění.