Akce

Western

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:41, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Western

Počet hráčů 2+libovolně
Doba trvání cca 3 minuty
Téma/Askfor téma

V prostředí divokého západu, Ameriky konce předminulého století, se odehrává kategorie Western

Průběh

Probíhá stejně jako volná, ale s využitím prostředí, reálií divokého západu.

Běžné chyby

  • Stereotypní začínání v saloonu