Akce

Vteřinový potlesk

Z Impro Wiki

Verze z 8. 7. 2014, 07:26, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění odkazu)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vteřinový potlesk je zvláštní formou hlasování. Diváci v tomto případně nemají hlasovací kartičky a k hlasování používají jen svůj hlas či jiné hlasité projevy. Průběh hlasování je v tomto případě následující: MC určí, pro co či jaký tým se bude právě hlasovat, poté odstartuje vteřinový potlesk, během něhož mohou diváci křičet, tleskat, dupat a jinak se projevovat následně MC potlesk ukončí zpravidla gestem a hlasuje se pro druhou variantu či tým. MC poté rozhodne, který potlesk byl hlasitější a na jeho základě je rozhodnuto. Toto hlasování je dobré při velmi krátkém čase na hlasování, velkém počtu diváků nebo v případě zapomenutí hlasovacích kartiček.

Varianta

  • Potlesk je měřen decibelometrem a rozhoduje vyšší hodnota.

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=IDmTVoi_8Po&feature=youtu.be&t=1m34s