Akce

Volná

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:40, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Volná

Počet hráčů 2+libovolně
Doba trvání cca 10 minut
Téma/Askfor téma

V kategorii volná hráči odehrají krátký příběh.

Průběh

V kategorii nejsou žádná omezení, začínají dva hráči a odehraje se nějaký příběh.

Varianty