Akce

Věty z kapsy

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:32, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Věty z kapsy

Počet hráčů 2
Doba trvání neomezený,volný
Téma/Askfor Téma, prostředí


V kategorii Věty z kapsy vám hráči zahrají na Vaše téma a přitom použijí věty, které jste jim napsali na papírky.


Průběh

Před zápasem mají diváci možnost napsat krom dvouslovného téma také libovolnou větu na jiný papírek. Témata a věty se vybírají zvlášť. Před kategorií si dva hráči přibližně rovnoměrně rozdělí lístečky s větami a ty si připraví do kapes. Rozehrají improvizaci na dané téma a během ní čas od času vytáhnou lísteček s větou, kterou musí okamžitě a co nejobratněji začlenit do improvizace.


Varianty

  • Hráči tahají věty z kapsy podle svého uvážení.
  • Hráči tahají věty z kapsy na povel MC či na povel od diváků "Věta!"


Běžné chyby

  • Věty jsou vybrány do košíčku na témata.
  • Divák napíše větu a téma na stejný lístek.
  • Hráči vytažení každého lístečku uvádí bezpečnostní větou - např. Maminka mi vždy říkávala ...
  • Hráč otálí před použitím věty po jejím vytažení.

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=-UUpRH0p3wE