Akce

Věty, které by neměly zaznít

Z Impro Wiki

Verze z 14. 5. 2014, 07:35, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Kategorie |tema=Situace/činnosti (3 - 5) |hraci=libovolný, obvykle se zapojí všichni |cas=volný, dokud nedojdou nápady}} Hráči říkají věty,…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Věty, které by neměly zaznít

Počet hráčů libovolný, obvykle se zapojí všichni
Doba trvání volný, dokud nedojdou nápady
Téma/Askfor Situace/činnosti (3 - 5)


Hráči říkají věty, které by neměly zaznít v situaci dané od diváků.


Průběh

Podobně jako v kategorii 1000 způsobů jak vybere MC od publika přiměřený počet situací, např, "první kroky dítěte", "přijímací pohovor. Hráči potom vybíhají a předvádějí svoje věty.

Ukázková videa

doplnit