Akce

Trénink

Z Impro Wiki

Verze z 4. 3. 2015, 08:56, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (co to je.)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

O improvizaci říkáme, že ji trénujeme, nikoli zkoušíme, protože se, narozdíl od klasického divadla nejedná o neustálé zkoušení/vylepšování konkrétního obsahu, ale o soustavnou práci na vylepšování vlastních schopností.