Akce

Televizní komentátor

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:33, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Televizní komentátor

Počet hráčů 2x3
Doba trvání 3 minuty
Téma/Askfor Téma, pro každé studio

V kategorii Televizní komentátor uvidíte náhled dvou televizních studií na různá témata.

Průběh

Průběh je podobný jako v kategorii Sportovní komentátor. Hráči se rozdělí na moderátora, hosta a překladatele do znakové řeči, každý tým má vlastní studio. MC přidělí témata studiím a vybere náhodným rozhodováním, kdo bude začínat. V průběhu kategorie MC přepíná televizní studia. Studio, na které není fokus, zůstává ve štronzu, ale čas v něm zatím běží, děj se přesouvá dál.

Varianty