Akce

Tři židle

Z Impro Wiki

Verze z 23. 9. 2017, 17:58, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Srozumitelnost, obskurnější možnosti přesunuty do Variant)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Tři židle

Počet hráčů 3
Doba trvání 5-15 minut
Téma/Askfor není nutné

Každá skupinka stojících hráčů má svůj příběh.

Průběh

Připraví se 3 židle, na které se neutrálně usadí stejný počet herců. Hráči dle svého rozhodnutí vstávají, vždy však stojí alespoň jeden hráč. Každá možná podskupinka vypráví nějaký příběh, jeho vyprávění je však dočasně přerušeno, když se postaví nebo si sedne některý z hráčů. Kategorie končí v momentě, kdy jsou všechny příběhy dovyprávěny, hráči se proto snaží je dovyprávět cv podobný okamžik.

Princip

Kategorie je divácky zábavná díky změnám dynamice vyprávění. Herci nemají žádné askfor, mají proto úplnou svobodu ve výběru žánru, formy a délce příběhů.

Varianty

  • Dvě židle (3 příběhy)
  • Čtyři židle (15 příběhů)
  • Pět židlí (31 příběhů)

Podobné

Může se plést s