Akce

Stojí, leží, sedí

Z Impro Wiki

Verze z 20. 1. 2016, 13:38, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (min.)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Stojí, leží, sedí

Počet hráčů 3
Doba trvání 2 min
Téma/Askfor Téma

V Kategorii stojí, leží, sedí hrají 3 hráči a vždy musí jeden z hráčů stát, jeden sedět a poslední ležet.

Průběh

Jsou vybrání tři hráči, je jim zadáno téma a dána k dispozici jedna židle. Hráči zaujmou dané pozice - jeden zůstane stát, druhý si sedne a třetí lehne. Poté rozehrají improvizaci na dané téma a přitom musí zachovávat, aby byly stále zastoupeny všechny tři pozice. Hráči mohou své pozice během improvizace měnit. Není určeno pořadí v jakém musí pozice jít po sobě. Ležící hráč si může rovnou stoupnout a stejně tak i obráceně.

Časté chyby

  • Hráči nedávají pozor a opomenou jednu pozici

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=wDqrCyDCLW4&feature=youtu.be&t=1m18s