Sportovní komentátor

Z ImproWiki
Verze z 28. 5. 2014, 07:48, kterou vytvořil imported>Just-paja (Založena nová stránka s textem „{{Kategorie |tema=Vrcholový sport |hraci=3 |cas=3 minuty}} V kategorii '''Sportovní komentátor''' uvidíte návštěvu vrcholového sportovce v televi…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kategorie Sportovní komentátor

Počet hráčů 3
Doba trvání 3 minuty
Téma/Askfor Vrcholový sport


V kategorii Sportovní komentátor uvidíte návštěvu vrcholového sportovce v televizním studiu s překladem do znakové řeči.


Průběh

Hráči se rozdělí na moderátora, sportovce a překladatele. Moderátor uvítá a zběžně představí hosta, kterým je vrcholový sportovec sportu, který dali diváci. Celý jejich rozhovor je překládán do kvaziznakové řeči překladatelem. Moderátor a host by měli být při rozhovoru co nejnehybnější a pouze mluvit, aby nestrhávali pozornost na sebe a diváci byli zaměřeni na překladatele.

Varianty

Běžné chyby

  • Moderátor nebo host dělají výrazná gesta strhávají pozornost na sebe
  • Moderátor nebo host mluví příliš rychle a překladatel nestíhá (pokud to není záměr)
  • Překladatel se zraní během překladu

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=0NfVtS1djWA https://www.youtube.com/watch?v=II5lZmNgXTo