Akce

Souboj otázek

Z Impro Wiki

Verze z 7. 7. 2014, 00:52, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „V tomto cvičení se hráči rozdělí na dvě skupiny, které proti sobě stojí v zástupu. Cvičící zadá prvním dvěma hráčům prostředí, ve kte…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

V tomto cvičení se hráči rozdělí na dvě skupiny, které proti sobě stojí v zástupu. Cvičící zadá prvním dvěma hráčům prostředí, ve kterém jsou a ti spolu musí komunikovat pouze otázkami. První, kdo nepoloží otázku vypadává, jde na konec řady a na jeho místo nastupuje další. Prostředí muže cvičící střídat podle svého uvážení.

Běžné chyby

  • Hráči vrství stejné otázky na sebe - "Ty si myslíš, že já si myslím, že ty si myslíš, že jsi přišel pozdě?"