Akce

Smrt v 1 minutě

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:40, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Smrt v 1 minutě

Počet hráčů 2
Doba trvání 60 vteřin
Téma/Askfor Prostředí


V kategorii Smrt v 1 minutě jeden ze dvou hráčů zemře.

Průběh

Hráči v daném prostředí improvizují scénku, která vyustí v umrtí jedné postavy přesně po uplynutí jedné minuty. Kategorie se na zápasech často opakuje, protože hráči nesplní její podmínky.

Průběh je podobný jako v kategorii Ryba (ve čtyřech)

Varianty

  • Hraje se volně a k smrti se nějak dojde
  • Hráči generují co největší množství nechtěných zranění svému kolegovi či sobě

Běžné chyby

  • Hráči nesledují čas
  • Nikdo nezemře v šedesáté vteřině
  • Smrt je příliš náhlá a očekávatelná
  • Blokování druhé postavy znemožněním pohybu (svázané končetiny, atd.)

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=f45hQ5SKbWQ