Akce

Samuraj

Z Impro Wiki

Verze z 8. 7. 2014, 03:01, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Ze skupiny hráčů je vybrán samuraj, může se sám přihlásit nebo je určen cvičícím, který hráči předává imaginární samurajský meč. Ost…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ze skupiny hráčů je vybrán samuraj, může se sám přihlásit nebo je určen cvičícím, který hráči předává imaginární samurajský meč. Ostatní hráči jsou samurajem ohroženi a snaží se před ním uniknout, ale současně se drží jako semknutá skupina. Zpravidla je skupina v jednom rohu prostoru a samuraj v protilehlém. Samuraj se snaží teatrálně a relativně pomalými pohyby meče ostatní hráče zasáhnout. Může mířit na hlavy a hráči se skrčí, může mířit na nohy a hráči nadskočí, případně sekne svisle do skupiny a skupina se rozestoupí, aby zásahu unikla. Pozice samuraje a skupiny se mohou během cvičení také prohodit, když po nezdařeném zásahu skupina proběhne na místo samuraje a samuraj zaujme původní místo skupiny. Závěr cvičení může být rozsekání skupiny na kousíčky zdařenými zásahy samuraje, nebo tím, že samuraj pod tíhou svého neúspěchu (žádný zasažený hráč) spáchá harakiri.

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=f7nQUjcv-LU