Akce

Ryba (ve čtyřech)

Z Impro Wiki

Verze z 25. 9. 2017, 19:36, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Běžné chyby: Měření času)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Ryba (ve čtyřech)

Počet hráčů 4
Doba trvání 3 minuty 30 vteřin
Téma/Askfor Prostředí


V kategorii Ryba (ve čtyřech) vám 4 hráči zahrají situaci, na jejímž konci budou všichni mrtví.

Průběh

Připraví se 4 hráči zády k divákům jako na Prskavku a je jim zadáno prostředí. Na písknutí MC se všichni čtyři otočí, rozehrají situaci a současně musí dávat pozor na časomíru. Funguje zde podobný princip jako v kategorii Smrt v 1 minutě. V 60 vteřině minutě musí jeden z hráčů motivovaně zemřít, v 120 vteřině umírá druhý, ve 180 vteřině třetí a poslední hráč má dalších 30 vteřin, na jejichž konci musí také zemřít. Mrtvoly v této kategorii zůstávají na scéně do konce improvizace a zbylí hráči s nimi mohou pracovat, ale mrtvoly se už aktivně nezapojují.

Běžné chyby

  • Hráči nesledují čas. (Pomocňák ukazuje čas pro každý minutový úsek i pro závěrečnou půlminutu samostatně.)

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=mXWlaAReDts