Akce

Roztočený brankář

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 17:24, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Opravení kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základní improvizační cvičení na procvičení asociací, reakce a komunikace.

Hráči stojí ve větším kruhu či v půlkruhu. Jeden hráč vstoupí do středu či před stojící hráče a začne se pohybovat. Pohyb není nijak omezen, může zaujímat rozličné pozice (sedat si, lehat si, postavit se na hlavu, ...), ale měl by být stále v pohybu. Kdokoli z ostatních hráčů může kdykoli během jeho pohybu tlesknout, což je pro pohybujícího pokyn štronzo. Hráč, který tleskl zaujme vůči svému kolegovi též nějakou pozici, kterou mu pozice asociuje a rozehraje situaci. Hráč opouští štronzo a pokračuje také v rozehrané situaci. Hráči by měli co nejdříve objasnit kdo jsou, kde jsou a co tam dělají. Jakmile je toto objasněno, může opět tlesknout kdokoli z přihlížejících hráčů, což je opět povel tentokrát pro oba hrající hráče štronzo. Hráč, který tentokrát tleskl přichází ke dvojici, dotykem určí hráče, který odejde, zaujme opět pozici k hráči, který zůstává a opět rozehrají jinou situaci. Toto cvičení se dá libovolně dlouho opakovat.

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=uEj687Hxu_8&feature=youtu.be&t=5m40s