Akce

Rozhlasová hra

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:40, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Rozhlasová hra

Počet hráčů všichni
Doba trvání neomezený
Téma/Askfor Téma


V kategorii Rozhlasová hra od hráčů uslyšíte část drama, tak jak byste jej mohli slyšet z rádia.

Průběh

Hráči se usadí na jevišti do půlkruhu a v sále se zhasne. Hráči pak podobně jako v kategorii Vysílání FM rozehrají vysílání rádia, ale tentokrát jde jen o jeden pořad a ucelený příběh. Zpravidla začíná Vypravěč rekapitulací toho, co jsme mohli slyšet v minulém díle a poté následuje pokračování, ve kterém vždy jeden hráč ztvárňuje jednu postavu. Tato kategorie se dá přirovnat k En face potmě.

Varianty

Běžné chyby

  • Nezjistí se dopředu, zda jde v sále úplně zhasnout.

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=o7qE42QNhJY (v ukázce přejde Rozhlasová hra volně do Vysílání FM)