Rekvizita

Z ImproWiki
Verze z 13. 8. 2014, 11:35, kterou vytvořil imported>Just-paja (Založena nová stránka s textem „V drtivé většině divadelních her se používají rekvizity. V impru se nejčastěji setkáte s imaginární rekvizitou. == Imaginární re…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V drtivé většině divadelních her se používají rekvizity. V impru se nejčastěji setkáte s imaginární rekvizitou.


Imaginární rekvizita

Hráč předvádí pantomimou, že má u sebe rekvizitu, která reálně neexistuje. Pohybem těla simuluje pohyby, které by dělal, kdyby rekvizitu opravdu měl nebo držel. V závislosti na povaze imaginární rekvizity je dobré ji na začátku pojmenovat nebo s ní provést přirozenou akci[1], aby bylo jasné, o jaký předmět se jedná.

"Improvizátor má u sebe vždycky všechno"

Personifikovaná rekvizita

Hráč předvádí samotnou rekvizitu. Může se v očích diváka stát konkrétním předmětem. Tento druh rekvizity přináší své výhody.

  • S takovou rekvizitou se dá reálně pohybovat, nedá skrz ni projít
  • Hráč hrající rekvizitu může předmětu přidávat emoce a výrazy, pokud je předmět uveden v činnost

Často k vidění v kategorii duety.

Zástupná rekvizita

Reálný předmět, který v divadelní hře představuje jiný předmět z děje. Například žlutá čepice zastupující královskou korunu.

Často k vidění v kategorii s rekvizitou.

Reálná rekvizita

Reálný předmět v příběhu. Například "auto na pódiu" v příběhu odehrávajícím se v autě. V improvizaci se s touto rekvizitou prakticky nesetkáte.

Reference

  1. Akci přirozenou pro rekvizitu, například vyhrožování pistolí