Akce

Prskavka ala šanson

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:35, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Prskavka ala šanson

Počet hráčů libovolný, každý jednotlivě
Doba trvání cca 40 - 90 vteřin na každého hráče
Téma/Askfor Reálné předměty z publika

V kategorii Prskavka ala šanson Vám hráči zazpívají o svém silném vztahu k předmětům, které nám teď zapůjčíte.

Průběh

Varianta prskavky. Hráči stojí zády k publiku, MC si vyžádá od publika zapůjčení zajímavých předmětů, připraví mikrofon. Vyvolá vždy jednoho hráče, ten bere mikrofon a zpívá "monolog" o svém silném vztahu k předmětu.

Varianty

  • Píseň je možno pojmout šansonově, tedy uvést píseň melodramatickým hlasem, přejít do šansonu o tom, jak mi tento předmět změnil život.
  • Ostatní hráči vytvářejí zpěvákovi chór, podobně jako je tomu v kategorii zpívaná.

Běžné chyby

  • Zdlouhavé vybírání předmětů.
  • Hráč nemá k předmětu vztah.

Ukázková videa

http://www.youtube.com/watch?v=S_U84eHBj6M