Akce

Popcorn

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 17:22, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Cvičení pro alespoň pět hráčů. Všichni si stoupnou do kruhu a na místě vyskakují. Během výskoku hráč musí tlesknout - tedy dřív než dopa…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Cvičení pro alespoň pět hráčů. Všichni si stoupnou do kruhu a na místě vyskakují. Během výskoku hráč musí tlesknout - tedy dřív než dopadne. Pokud se dva hráči stlesknou, tedy tlesknou oba současně, musí si na krátký interval, třeba 5 vteřin, dřepnout. Zvuk tohoto cvičení pro vnějšího pozorovatele zní jako když v mikrovlnné troubě praská popcorn, proto ten název.