Akce

Pomluva

Z Impro Wiki

Verze z 8. 7. 2014, 02:46, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Pomluva''' též známá jako fáma. Hráči v tomto cvičení imitují šíření pomluvy, tak jak to známe z běžného šíření "zaručených zpr…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pomluva též známá jako fáma. Hráči v tomto cvičení imitují šíření pomluvy, tak jak to známe z běžného šíření "zaručených zpráv". Cvičení se podobá tiché poště, ale hráči si předávají informaci nahlas. Hráči stojí vedle sebe a prvnímu z nich je zadána věta s jednoduchou informací. Hráč předává tuto informaci druhému hráči s drobnou obměnou. Druhý hráč předává informaci třetímu zase trošku obměněnou, atd. až k poslednímu hráči. Je dobré, aby hráči reagovali jen na informaci, kterou obdrželi a ne na informaci, kterou obdrželi hráči před ním. Také je dobré, aby už v polovině skupiny nehrozila globální katastrofa či zničení vesmíru, života a vůbec.


Příklad

Základní informace: V samoobsluze zdražili rohlíky.

1. hráč: V potravinách zase podražilo pečivo.

2. hráč: Letos se urodilo málo obilí a tak je vše dražší.

3. hráč: Zemědělci si zase stěžují na malou úrodu.

4. hráč: Vláda zase zvažuje zvýšení daní.

atd.