Akce

Počet slov

Z Impro Wiki

Verze z 15. 9. 2017, 14:33, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (1, 3, 5, 7)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Počet slov

Počet hráčů libovolný (3 a více)
Doba trvání 3 minuty
Téma/Askfor Téma,počet pro každého hráče (ten může být přidělený)


V kategorii Počet slov známé též jako 7 slov či 1, 3, 5, 7' hráči budou přesně dodržovat počet slov ve větě.

Příprava

MC určí každému hráči, kolik slov smí používat - typicky 1,3,5,7.

Průběh

Sehrává se scéna, každý hráč musí v každé své větě/replice použít přesně tolik slov (včetně předložek a spojek) , jako mu bylo přiděleno. Často se některý divák pověří, aby kontroloval zejména ty delší varianty.


Běžné chyby

  • Přepočítání se
  • Nekompletní věty