Akce

Plynulost hry

Z Impro Wiki

Verze z 10. 7. 2014, 00:10, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky) (odstranění příčiny, která odpovídá Bránění ve hře)

Rozhodčí krouží prstem nad hlavou

Pokud scénka vázne, je na místě písknout faul plynulost hry. Taková situace může nastat, pokud se příběh nikam dlouho neposune, což může být zapříčiněno více faktory.