Akce

Předmět

Z Impro Wiki

Verze z 10. 3. 2015, 16:18, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Jídlo)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Předmět může být od diváků vybírán ve formě inspirace pro danou kategorii či cvičení a hráči jej musí během cvičení či improvizace zohlednit. Případně se jeden či více improvizátorů může předmětem stát a my tak máme možnost krom sledování práce s předmětem sledovat i jeho emoční pochody. Předmět v zastoupení hráče ve většině případů nemluví, ale není to podmínkou.

Druhá forma vybírání předmětů od diváků je jejich skutečné vybrání. Diváci mají možnost zapůjčit předmět, který mají u sebe a ten se stává rekvizitou či inspirací pro improvizátory. Po kategorii se předměty divákům vracejí... většinou v pořádku, jídlo ale většinou nepřežije.

Rekvizity od diváků se používají v kategoriích prskavka ala šanson, s rekvizitou, a další.