Akce

Přebírání pozice

Z Impro Wiki

Verze z 10. 7. 2014, 22:12, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky)

Přebírání pozice je termín, který popisuje situaci kdy je jeden hráč ve štronzu a jeho pozici se snaží co nejpřesněji zaujmout druhý hráč. Ten by měl zohlednit co nejvíce detailů, případně i mimiku, kterou zaujímá první hráč. Přebírání pozic se používá např. v kategoriích dvojitá stíhačka, poslední věta ale i dalších a různých cvičeních.