Příprava zápasu

Z ImproWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Je li z vás Garant akce - organizátor, zde se dozvíte pár věcí, na které je dobré myslet.

Rozdělení rolí účinkujících

Garant akce

Garant akce je člověk, který zašťiťuje celkovou organizaci. Má veškeré informace. Rozděluje role ostatním a vykoná všechno, co nemůže rozdělit. Typicky na veřejných akcích zastává roli konferenciéra, a nebo uvaděče. Pokud je člověk přizván pořadatelem většího celku, jako jsou festivaly, zápas druhého týmu, je výhodou pokud přímo garant akce sestavuje tým hráčů. Dostává tak vedle velké zodpovědnosti i dostatečné kompetence.

Trenér

Člověk v roli trenéra má za úkol připravit trénink před akcí. Tato role se často slučuje s rolí rozhodčího.

Hudebník

Pokud není formátem akce stanoveno jinak, tak tato role hudebně doprovází improvizaci po celou dobu představení. Je důležité, aby byl hudebník dostupný už na tréninku před akcí. Pozor na dopravu nástroje na místo. Může se stát, že hudebník nebude schopen svůj nástroj sám dopravit na místo.

Konferenciér nebo rozhodčí

Tyto dvě role se řídí manuálem konferenciéra a manuálem rozhodčího, další informace jsou v heslu Zápas. Je dobré, aby věděli

 • Kdo hraje (seznam hráčů)
 • Kdo je hudebník
 • Od kdy do kdy se hraje, kdy má být přestávka
 • Kategorie, které se mohou nebo budou hrát
 • Téma představení, pokud nějaké je

Zvukař

Zvukař má na starosti ovládání hlasitosti hudebních nástrojů a mikrofonů po celou dobu představení. Jeho role se obvykle spojuje s osvětlovačem. Je důležité, aby věděl všechny technické parametry prostoru. V případě nedostupnosti některých pomůcek, jako například mikrofonů, má zvukař na starosti zařídit jejich dostupnost. Pokud bude potřeba přehrávat nějaká média (například empétrojky a nebo pouštění videí na plátno), řeší technické problémy s tím spojené. Může požadovat dopravu techniky.

Osvětlovač

Osvětlovač má na starosti ovládání světel a vedlejšího osvětlení prostoru po celou dobu představení. Jeho role se obvykle spojuje se zvukařem. Je důležité, aby věděl všechny technické parametry prostoru. Může požadovat dopravu techniky.

Pomocňák nebo pomocný rozhodčí

Pomocní rozhodčí mají na starosti přípravné práce před začátkem představení a obvykle během tréninku před představením. Garant by se s nimi měl dohodnout, aby přijeli před začátkem. Samozřejmě pomůže jejich proškolení pomocí Manuálu pomocného rozhodčího.

Hráč

Hráč by měl mít na starost pouze dopravit sám sebe včas spolu s oděvem vhodným pro konkrétní akci.

Prostory k hraní

Prostor k hraní musí být zajištěn předem. K prostoru je potřeba vědět všechny technické věci

 • Velikost pódia včetně nepřemistitelných překážek
 • Dostupnost dvou mikrofonů, případně připojení hudebníka
 • Jaké mají osvětlení
 • Jestli se dá úplně zhasnout v sále (vysílání FM, Rozhlasová hra), promítací plátno a projektor (Dabing filmu)
 • Kapacita hlediště
 • Časové možnosti – od kdy do kdy se může hrát
 • Dostupnost odposlechů
 • Sezení pro diváky
 • Plátno a projektor (Dabing filmu)

Propagační nástroje

 • Plakát
 • Akce na Facebooku a Google Plus, Twitter
 • Vstupenky
 • Newsletter

Časová omezení

Organizace akce by včetně tisku a rozvěšení plakátů měla být dokončena nejméně týden před představením.

Sumarizace pro účinkující

Uvést v bodech

 • Kde se hraje
 • Jak se tam jede
 • Kdo hraje
 • Co si má kdo vzít sebou
 • Individuální úkoly
 • After party

Improzápas

Pomůcky

 • Tabule skóre pro každý tým (čísla 0-9) a kolíčky na trestné body
 • Píšťalka a kazoo
 • Hlasovací kartičky v barvách týmových dresů (Je nutné domluvit dostatečně předem)
 • Papuče nebo míčky na házení
 • Papírky na témata
 • Půjčovací tužky na témata
 • Košík na témata
 • Kostým pro rozhodčího a pomocňáky, dresy pro hráče, rozcvičkové dresy pro hráče