Akce

Příběh po slovech

Z Impro Wiki

Verze z 15. 9. 2017, 15:22, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Kategorizace)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Příběh po slovech

Počet hráčů libovolný,minimálně 2
Doba trvání volný
Téma/Askfor Téma


Napojení improvizátoři vypráví příběh po slovech.


Průběh

Herci stojí vedle sebe v řadě a po jednom slově vyprávějí příběh.

Jedno ze základních cvičení, které se používá jako součást kategorií Dopis nebo Divadlo poezie, ale také samostatně.


Varianty

  • Diváci zadají ponaučení místo tématu. Příběh skončí přesnou citací zadaného ponaučení.

Běžné chyby

  • Přemýšlení nad dalším slovem a sebehodnocení
  • Přehnaná kreativita