Akce

Orákulum

Z Impro Wiki

Verze z 22. 11. 2015, 19:00, kterou vytvořil 78.45.41.184 (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Orákulum

Počet hráčů všichni
Doba trvání volný
Téma/Askfor otázka

V této kategorii se z hráčů stává mýtické všeznalé stvoření, kterého se diváci ptají na záludné otázky.

Průběh

Hráči se k sobě přitisknou a dohromady odpovídají na otázky z publika. Diváci se ptají na cokoliv, často i řečnické otázky. Orákulum by mělo být schopné na ně originálně a jednohlasně odpovědět.

Běžné chyby

  • Dlouhé odmlky
  • Všichni mluví přes sebe
  • Orákulum má viditelně jednoho hlavního mluvčího, po kterém všichni opakují