Akce

Oprsklá

Z Impro Wiki

Verze z 10. 12. 2015, 13:32, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Zeditováno (přepsáno).)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Oprsklá

Počet hráčů 2
Doba trvání neomezen
Téma/Askfor téma/prostředí/vztah/situace

V kategorie Oprsklá jsou hráči opravdu překvapeni každou informací, kterou se dozví.

Příprava

Každý hráč obdrží naplněnou sklenici vody.

Průběh

Kategorie spočívá v tom, že si navzájem sdělují informace, které druhého překvapí. Výrazem překvapení je následné vyprsknutí vody na spoluhráče. Hraje se, dokud je v půllitru nějaká voda.

Úklid

Po kategorii je scéna i hráči mokrá. Doporučujeme uklidit.

Běžné chyby

  • Hráč ve své větě, větách nepřinese žádnou informaci.
  • Hráč nereaguje udiveně.
  • Hráč neumí vodu vyprsknout (doporučujeme natrénovat)

Viz také

Kategorie je částečně podobná Co tím chceš jako říct, hodí se zejména na horké letní festivaly.