Akce

Nátlak (kategorie)

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:38, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Nátlak (kategorie)

Počet hráčů 2
Doba trvání 3 minuty, či do splnění úkolu
Téma/Askfor úkol pro jednoho hráče

V kategorii Nátlak má jeden hráč za úkol dotlačit druhého k provedení úkolu.

Průběh

MC přidělí jednomu hráčovi činnost, ke které má tento dohnat druhého, který mezitím neposlouchal. Dál se rozjíždí děj stejně jako ve volné, ale první hráč má stále na mysli svůj úkol.

Příklad

Má-li hráč donutit druhého ke zpěvu, může např. hrát dítě ukládající se ke spánku nebo hudebníka na rockovém koncertě.

Běžné chyby

  • "tlačící hráč" přímo řekne tomu druhému.