Akce

Motivovaný odchod

Z Impro Wiki

Odchod zdůvodněný logikou scény. Např. při scéně s výměnou žárovky to může být pro vypnutí proudu. Je potřebný zejména pro pyramidu a Tam a zpět.