Akce

Motivovaný odchod

Z Impro Wiki

Verze z 18. 1. 2016, 09:41, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (příklad užití)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Odchod zdůvodněný logikou scény. Např. při scéně s výměnou žárovky to může být pro vypnutí proudu. Je potřebný zejména pro pyramidu a Tam a zpět.