Akce

Most

Z Impro Wiki

Verze z 20. 10. 2018, 16:10, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Kontaktní rozcvička pro větší skupinu, ve které jeden předem určený člověk přechází po ostatních jako by byli most z bodu A do bodu B. Most…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kontaktní rozcvička pro větší skupinu, ve které jeden předem určený člověk přechází po ostatních jako by byli most z bodu A do bodu B. Most se může jakýmkoliv způsobem transformovat a ulehčovat nebo i zesložiťovat cestu.

Během cvičení se nemluví. Je vhodné účastníky cvičení upozornit na mírnou fyzickou zátěž.