Akce

Lodička

Z Impro Wiki

Verze z 15. 9. 2017, 14:45, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Kategorizace)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hraje obvykle 4 - 5 hráčů, kdy všichni stojí blízko sebe, jakoby stáli na malé, vratké lodičce. Konferenciér nechá diváky určit prostředí a poté se postupně všichni hráči představí krátkým monologem své postavy. Poté diváci určují, kdo je nejméně významná postava a ta řekne své jméno a odchází z lodičky. Takto se vyřadí všichni hráči, až zbyde ten nejvýznamnější. Poté se odehrává dlouhá improvizace, ve které se postupně potkávají jednotlivé postavy s tím, že nejvíce prostoru a největším hybatelem děje by měl být ten, kdo byl diváky nejvýznamnější, a poté další a další, podle toho, jak je diváci vyřazovali. Délku setkávání (jednotlivých dialogů) si můžou hráči určovat buď sami, nebo je může stopovat konferenciér.