Akce

Kvaziznaková řeč

Z Impro Wiki

Verze z 14. 6. 2014, 10:08, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Způsob komunikace založený na pohybu celým tělem. Každý projev v této řeči je originální, protože pohyby obvykle vycházejí z první asociace na významovou část překládané věty. Tlumočník se obvykle snaží v reálném čase překládat řeč nebo rozhovor. Při překladu z verbální komunikace se nepřekládá každé slovo, ale pouze významová část.

Při překladu se vyjadřuje emoce a její intenzita výrazem v obličeji a rychlostí pohybu.

Tato technika se obvykle používá v kategorii Překlad do znakové řeči a Sportovní komentátor.