Akce

Kvartet

Z Impro Wiki

Verze z 7. 7. 2014, 01:29, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky)

Kategorie Kvartet

Počet hráčů 4
Doba trvání volný
Téma/Askfor jednoslovné téma nebo předmět


Čtyři hráči zahrají krátkou improvizaci na zadané téma a zakončí ji společným pohledem do publika.


Průběh

Podobné jako duet, avšak ve čtyřech hráčích. Každý hráč začíná zády ke středu v jednom rohu jeviště. Vše platí jako u duetu - na povel MC se všichni hráči najednou otočí a rozehrají společně improvizaci, ve které by měla být více zastoupena pantomima než řeč. Kategorie je pro hráče náročná i co se vnímání ostatních hráčů týče. Doporučuje se více klást důraz na kontrast, ať v tělovém napětí, zvucích, statusu, či v čemkoli jiném. Improvizace končí pohledem všech hráčů na sebe a poté společně do diváků.

Běžné chyby

  • Improvizace se příliš protáhne a nedaří se najít její závěr