Akce

Krátká báseň

Z Impro Wiki

Verze z 28. 5. 2014, 11:02, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Varianty)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Krátká báseň

Počet hráčů 4
Doba trvání volný, max minuta
Téma/Askfor téma či název básně


Hráči vám poví krátkou báseň na zadané téma


Průběh

Hráči postupně přicházejí a rýmují na sebe ABAB. Každý hráč řekne jeden verš.

Rozcvička se obvykle opakuje dvakrát nebo třikrát.

Varianty

  • MC určí počet slok, po zaznění každé slok obvykle hudebník proloží báseň krátkou vyhrávkou. Pořadí hráčů se v dalších slokách nemusí držet.

Běžné chyby

  • Běžné veršovací chyby